ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL 2024

Đăng ký 4G Viettel trả sau là một dịch vụ của Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) là công ty trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel được thành lập ngày 5 tháng 4 năm 2007, trên cơ sở sáp nhập các Công ty Internet Viettel, Điện thoại cố định Viettel và Điện thoại di động Viettel.

viettel4g5g.net là website giúp quý khách hàng đăng ký 3G, 4G Viettel online một cách dễ dàng và nhanh chóng, bất kỳ ai cũng dễ dàng thực hiện thành công

Hướng dẫn cách đăng ký 4g trả sau viettel chỉ với 30s

ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL 2024
quý khách nhập số điện thoại của mình rồi bấm đăng nhập
Nhap MÃ Otp ĐỂ ĐĂng NhẬp
Hệ thông gửi mã OTP về điện thoại của quý khách, sau đó quý khách nhập 4 số bí mật mà hệ thống Viettel gửi về sau đó bấm xác nhận

CÁC GÓI DATA 4G THEO THÁNG

ST5K

Lưu lượng: 500Mb data 4g tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 500Mb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 24 giờ


Giá: 5.000

chi tiết đăng ký

ST10K

Lưu lượng: 2Gb data 4g tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 2Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 24 giờ


Giá: 10.000

chi tiết đăng ký

ST15K

Lưu lượng: 3Gb data 4g tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 3Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 3ngày


Giá: 15.000

chi tiết đăng ký

ST30K

Lưu lượng: 7Gb data 4g tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 7Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 7 ngày


Giá: 30.000

chi tiết đăng ký

ST70K

Lưu lượng: 15Gb data 4g tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 15Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 70.000

chi tiết đăng ký

ST90K

Lưu lượng: 30Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 30Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 90.000

chi tiết đăng ký

ST120K

Lưu lượng: 60Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 60Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 120.000

chi tiết đăng ký

ST150K

Lưu lượng: 90Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 90Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 150.000

chi tiết đăng ký

MIMAX70

Lưu lượng: 3Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 70.000

chi tiết đăng ký

MIMAX90

Lưu lượng: 5Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 90.000

chi tiết đăng ký

MIMAX125

Lưu lượng: 8Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 125.000

chi tiết đăng ký

MIMAX200

Lưu lượng: 15Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 200.000

chi tiết đăng ký

ST120

Lưu lượng: 28Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 28Gb data tốc độ cao dừng truy cập mạng


Hạn dùng: 28 ngày


Giá: 120.000

chi tiết đăng ký

EST120

Lưu lượng: 28Gb data 4G tốc độ cao


Ưu đãi : Miễn phí data xem và chơi game liên quân mobile tốc độ cao


Hạn dùng: 28 ngày


Giá: 120.000

chi tiết đăng ký

ECOD50

Lưu lượng: 3Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 3Gb data 4g tốc độ cao dừng truy cập mạng


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 50.000

chi tiết đăng ký

UMAX300

Lưu lượng: 30Gb tốc độ cao nhất mạng Viettel sử dụng/ 30 ngày


Hết lưu lượng: Hết 30Gb tốc độ cao nhất truy cấp tốc độ 1Mbps, Vẫn xem phim, lướt nét, facebook,zalo… Bình thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 300.000

chi tiết đăng ký

UMAX50

Lưu lượng: 5Gb tốc độ cao nhất mạng Viettel sử dụng/ 30 ngày


Hết lưu lượng: Hết 5Gb tốc độ cao nhất truy cấp tốc độ 3Mbps, Vẫn xem phim, lướt nét, facebook,zalo… Bình thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 50.000

chi tiết đăng ký

UMAX50N

Lưu lượng: 5Gb tốc độ cao nhất mạng Viettel sử dụng/ 30 ngày


Hết lưu lượng: Hết 5Gb tốc độ cao nhất truy cấp tốc độ 3Mbps, Vẫn xem phim, lướt nét, facebook,zalo… Bình thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 50.000

chi tiết đăng ký

UMAX4G

Lưu lượng: 5Gb tốc độ cao nhất mạng Viettel sử dụng/ 30 ngày


Hết lưu lượng: Hết 5Gb tốc độ cao nhất truy cấp tốc độ 3Mbps, Vẫn xem phim, lướt nét, facebook,zalo… Bình thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 50.000

chi tiết đăng ký

EST30

Lưu lượng: 7Gb data 4g tốc độ cao trong 7 ngày


Hết lưu lượng: Dừng Truy cập mạng


Hạn dùng: 7 ngày


Giá: 30.000

chi tiết đăng ký

CÁC GÓI COMBO VIETTEL

V120N

Lưu lượng: Miễn phí 120Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 4Gb data.


Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 120.000

chi tiết đăng ký

V120Z

Lưu lượng: Miễn phí 120Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 4Gb data.


Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 90.000

chi tiết đăng ký

V120

Lưu lượng: Miễn phí 60Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data.


Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 120.000

chi tiết đăng ký

V100K

Lưu lượng: Miễn phí 21Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 7 ngày. Mỗi ngày sử dụng 3Gb data.


Ngoại mạng: Miễn phí 25 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 7 ngày


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.


Hạn dùng: 7 ngày


Giá: 100.000

chi tiết đăng ký

V200C

Lưu lượng: Miễn phí 120Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 4Gb data.


Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 200.000

chi tiết đăng ký

V150C

Lưu lượng: Miễn phí 90Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 3Gb data.


Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 150.000

chi tiết đăng ký

V120C

Lưu lượng: Miễn phí 60Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data.


Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 120.000

chi tiết đăng ký

V90C

Lưu lượng: Miễn phí 30Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.


Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 90.000

chi tiết đăng ký

V70C

Lưu lượng: Miễn phí 15Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 500mb data


Hết lưu lượng: Hết 500mb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 70.000

chi tiết đăng ký

V50C

Lưu lượng: Miễn phí 3Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày.


Hết lưu lượng: Hết 3Gb data dừng truy cập.


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 50.000

chi tiết đăng ký

F70

Lưu lượng: Có 3Gb data 4g tốc độ cao truy cập internet trên di động.


Ngoại mạng: Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng Viettel


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng dưới 10 phút


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 70.000

chi tiết đăng ký

F90U

Lưu lượng: Có 5Gb data 4g tốc độ cao. Hết 5Gb data truy cập tốc độ thường viettel đến hết chu kỳ gói.


Ngoại mạng: Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng Viettel


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng dưới 10 phút


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 90.000

chi tiết đăng ký

F90

Lưu lượng: Có 5Gb data 4g tốc độ cao truy cập internet trên di động.


Ngoại mạng: Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng Viettel


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel có thời lượng dưới 10 phút


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 90.000

chi tiết đăng ký

F120

Lưu lượng: Miễn phí 7Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên điện thoại di động.


Ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 10 phút.


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 120.000

chi tiết đăng ký

F120U

Lưu lượng: Miễn phí 7Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên điện thoại di động. Sử dụng tốc độ thường miễn phí đến hết chu kỳ 30 ngày của gói.


Ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 10 phút.


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 120.000

chi tiết đăng ký

F140

Lưu lượng: Miễn phí 8Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên điện thoại di động.


Ngoại mạng: Miễn phí 60 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 10 phút.


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 140.000

chi tiết đăng ký

F190

Lưu lượng: Miễn phí 9Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên điện thoại di động.


Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng trong nước của Viettel


Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng có thời lượng dưới 10 phút.


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 190.000

chi tiết đăng ký

Nội Dung Khác