ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL TRẢ SAU

ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL TRẢ SAU

Đăng ký 4G Viettel trả sau là một dịch vụ của Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) là công ty trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel được thành lập ngày 5 tháng 4 năm 2007, trên cơ sở sáp nhập các Công ty Internet Viettel, Điện thoại cố định Viettel và Điện thoại di động Viettel.

viettel4g5g.net là website giúp quý khách hàng đăng ký 3G, 4G Viettel online một cách dễ dàng và nhanh chóng, bất kỳ ai cũng dễ dàng thực hiện thành công

Hướng dẫn cách đăng ký 4g trả sau viettel chỉ với 30s

Lolo 4g Viettel
quý khách nhập số điện thoại của mình rồi bấm đăng nhập
Nhap MÃ Otp ĐỂ ĐĂng NhẬp
Hệ thông gửi mã OTP về điện thoại của quý khách, sau đó quý khách nhập 4 số bí mật mà hệ thống Viettel gửi về sau đó bấm xác nhận

CÁC GÓI DATA 4G VIETTEL DÀNH CHO THUÊ BAO TRẢ SAU

ST5K

Lưu lượng: 500Mb data 4g tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 500Mb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 24 giờ


Giá: 5.000

chi tiết đăng ký

ST10K

Lưu lượng: 2Gb data 4g tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 2Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 24 giờ


Giá: 10.000

chi tiết đăng ký

ST15K

Lưu lượng: 3Gb data 4g tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 3Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 3ngày


Giá: 15.000

chi tiết đăng ký

ST30K

Lưu lượng: 7Gb data 4g tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 7Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 7 ngày


Giá: 30.000

chi tiết đăng ký

ST70K

Lưu lượng: 15Gb data 4g tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 15Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 70.000

chi tiết đăng ký

ST90K

Lưu lượng: 30Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 30Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 90.000

chi tiết đăng ký

ST120K

Lưu lượng: 60Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 60Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 120.000

chi tiết đăng ký

ST150K

Lưu lượng: 90Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 90Gb dừng Truy cập hoặc sử dụng data gói chính nếu có


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 150.000

chi tiết đăng ký

MIMAX70

Lưu lượng: 3Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 70.000

chi tiết đăng ký

MIMAX90

Lưu lượng: 5Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 90.000

chi tiết đăng ký

MIMAX125

Lưu lượng: 8Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 125.000

chi tiết đăng ký

MIMAX200

Lưu lượng: 15Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 200.000

chi tiết đăng ký

ST120

Lưu lượng: 28Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 28Gb data tốc độ cao dừng truy cập mạng


Hạn dùng: 28 ngày


Giá: 120.000

chi tiết đăng ký

EST120

Lưu lượng: 28Gb data 4G tốc độ cao


Ưu đãi : Miễn phí data xem và chơi game liên quân mobile tốc độ cao


Hạn dùng: 28 ngày


Giá: 120.000

chi tiết đăng ký

ECOD50

Lưu lượng: 3Gb data 4G tốc độ cao


Hết lưu lượng: Hết 3Gb data 4g tốc độ cao dừng truy cập mạng


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 50.000

chi tiết đăng ký

UMAX300

Lưu lượng: 30Gb tốc độ cao nhất mạng Viettel sử dụng/ 30 ngày


Hết lưu lượng: Hết 30Gb tốc độ cao nhất truy cấp tốc độ 1Mbps, Vẫn xem phim, lướt nét, facebook,zalo… Bình thường


Hạn dùng: 30 ngày


Giá: 300.000

chi tiết đăng ký

GÓI CƯỚC 4G VIETTEL KHÁC

ST150K VIETTEL
Data : 90G (3GB mỗi ngày)
Giá : 150.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 3Gb/ ngày dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST150K
ST120K VIETTEL
Data : 60G (2GB mỗi ngày)
Giá : 120.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 2Gb/ ngày dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST120K
ST90K VIETTEL
Data : 30G (1GB mỗi ngày)
Giá : 90.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 1Gb/ ngày dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST90K
ST70K VIETTEL
Data : 15G (500MB mỗi ngày)
Giá : 70.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 500MB/ ngày dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST90K
ST30K VIETTEL
Data : 7G tốc độ cao
Giá : 30.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 7 ngày
(Hết 7Gb dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST30K
ST15K VIETTEL
Data : 3G tốc độ cao
Giá : 15.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 3 ngày
(Hết 3Gb dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST15K
ST10K VIETTEL
Data : 2G tốc độ cao
Giá : 10.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 1 ngày
(Hết 2Gb dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST10K
UMAX90 VIETTEL
Data : Không giới hạn
Giá : 90.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Sử dụng không giới hạn)
ĐĂNG KÝ UMAX90
UMAX70 VIETTEL
Data : 7G tốc độ cao
Giá : 70.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 7Gb tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ UMAX70
ST90N VIETTEL
Data: 120Gb (4Gb / 1 ngày)
Giá: 90.000 đ
HS,SV: 90.000đ
Thời hạn: 30 ngày
(4Gb /1 ngày)
ĐĂNG KÝ ST90N
ST60N VIETTEL
Data: 60Gb (2Gb / 1 ngày)
Giá: 60.000 đ
HS,SV: 60.000đ
Thời hạn: 30 ngày
(2Gb /1 ngày)
ĐĂNG KÝ ST60N
TRE90 VIETTEL
Data: 120Gb (4Gb / 1 ngày)
Giá: 90.000 đ
Free: Free data ticktok
Thời hạn: 30 ngày
(4Gb /1 ngày)
ĐĂNG KÝ TRE90
TRE60 VIETTEL
Data: 60Gb (2Gb / 1 ngày)
Giá: 60.000 đ
Free: Free data ticktok
Thời hạn: 30 ngày
(2Gb /1 ngày)
ĐĂNG KÝ TRE60
UMAX300 VIETTEL
Data : 30G tốc độ cao
Giá : 300.000 đ
Sim Hssv: 280.000đ
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 30Gb tốc độ 1Mbps)
ĐĂNG KÝ UMAX300
MIMAX200 VIETTEL
Data :15Gb tốc độ cao
Giá: 200.000 đ
Sim Hssv: 180.000đ
Thời hạn: 30 ngày
(Hết 15Gb tốc độ thường)
ĐĂNG KY MIMAX200
MIMAX125 VIETTEL
Data : 8Gb tốc độ cao
Giá : 125.000 đ
Sim Hssv: 105.000đ
Thời gian : 30 ngày
(Hết 8Gb tốc độ thường)
ĐĂNG KÝ MIMAX125
MIMAX90 VIETTEL
Data : 5Gb tốc độ cao
Giá : 905.000 đ
Sim Hssv: 70.000đ
Thời gian : 30 ngày
(Hết 5Gb tốc độ thường)
ĐĂNG KÝ MIMAX90
MIMAX70 VIETTEL
Data : 3Gb tốc độ cao
Giá : 70.000 đ
Sim Hssv: 50.000đ
Thời gian : 30 ngày
(Hết 3Gb tốc độ thường)
ĐĂNG KÝ MIMAX70
12UMAX90 VIETTEL
Data : Không giới hạn
Giá : 1.080.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 360 ngày
(Sử dụng không giới hạn)
ĐĂNG KÝ 12UMAX90
6UMAX90 VIETTEL
Data : Không giới hạn
Giá : 540.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 180 ngày
(Sử dụng không giới hạn)
ĐĂNG KÝ 6UMAX90
3UMAX90 VIETTEL
Data : Không giới hạn
Giá : 270.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 90 ngày
(Sử dụng không giới hạn)
ĐĂNG KÝ 3UMAX90
12UMAX70 VIETTEL
Data : 7G tốc độ cao
Giá : 840.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 360 ngày
(Hết 7Gb tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 12UMAX70
6UMAX70 VIETTEL
Data : 7G tốc độ cao
Giá : 420.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 180 ngày
(Hết 7Gb tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 6UMAX70
3UMAX70 VIETTEL
Data : 7G tốc độ cao
Giá : 210.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 90 ngày
(Hết 7Gb tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 3UMAX70
12ST90N VIETTEL
Data: 1440Gb (4Gb / 1 ngày)
Giá: 1.080.000 đ
HS,SV: 1.080.000 đ
Sử dụng : 360 ngày
(4Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 12ST90N
6ST90N VIETTEL
Data: 720Gb (4Gb / 1 ngày)
Giá: 540.000 đ
HS,SV: 540.000 đ
Sử dụng : 180 ngày
(4Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 6ST90N
3ST90N VIETTEL
Data: 1440Gb (4Gb / 1 ngày)
Giá: 270.000 đ
HS,SV: 270.000 đ
Sử dụng : 90 ngày
(4Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 3ST90N
12ST60N VIETTEL
Data: 720Gb (2Gb / 1 ngày)
Giá: 720.000 đ
HS,SV: 720.000 đ
Sử dụng : 360 ngày
(2Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 12ST60N
6ST60N VIETTEL
Data: 360Gb (2Gb / 1 ngày)
Giá: 360.000 đ
HS,SV: 360.000 đ
Sử dụng : 180 ngày
(2Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 6ST60N
3ST60N VIETTEL
Data: 180Gb (2Gb / 1 ngày)
Giá: 180.000 đ
HS,SV: 180.000 đ
Sử dụng : 90 ngày
(2Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 3ST60N
12UMAX4G VIETTEL
Data : 60G tốc độ cao
Giá : 600.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 360 ngày
(5Gb/ 30 ngày tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 12UMAX4G
6UMAX4G VIETTEL
Data : 30G tốc độ cao
Giá : 300.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 180 ngày
(5Gb/ 30 ngày tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 6UMAX4G
3UMAX4G VIETTEL
Data : 15G tốc độ cao
Giá : 150.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 90 ngày
(5Gb/ 30 ngày tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 3UMAX4G
UMAX4G VIETTEL
Data : 5G tốc độ cao
Giá : 50.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 30 ngày
(5Gb/ 30 ngày tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 12UMAX4G
XL90 VIETTEL
Data : 9G tốc độ cao
Giá : 90.000 đ
Sim Hssv: 90.000đ
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 9Gb dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ XL90
XL50 VIETTEL
Data : 5G tốc độ cao
Giá : 50.000 đ
Sim Hssv: 50.000đ
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 5Gb dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ XL50

Nội Dung Khác 

4.9/5 - (74 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng Ký Mua Sim Trả Sau Viettel. Miễn Phí Sim. Free Ship Tại Biên Hoà. Zalo 0339999368