12V120N

12v120n 120gb 1440000

Đăng Ký Gói 4G 12V120N Viettel 120GB / Tháng (12 Chu Kỳ) Giá cước: 1440.000 đ  Thời hạn: 360 ngày Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 360 ngày Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày/ 360  ngày Data: Miễn phí 1440Gb data 4g tốc độ cao của Viettel/ 360 […]