Cách hủy gói trả sau B200T viettel

Cach Huy Thue Bao Viettel Tra Sau

Cách hủy gói trả sau B200T Viettel Or B200N Viettel Lưu ý trước khi hủy gói trả sau B200T or B200N: Khách hàng hòa mạng dịch vụ trả sau cam kết thời gian sử dụng kể từ tháng hòa mạng (Thuê bao không được cắt hủy, chuyển đổi sang trả trước hoặc chuyển mạng, thuê […]