Cách hủy gói trả sau B400T viettel

Cach Huy Thue Bao Viettel Tra Sau

Cách hủy gói trả sau B400T Viettel Or B400N Viettel Lưu ý trước khi hủy gói trả sau B400T or B400N: Khách hàng hòa mạng dịch vụ trả sau cam kết thời gian sử dụng kể từ tháng hòa mạng (Thuê bao không được cắt hủy, chuyển đổi sang trả trước hoặc chuyển mạng, thuê […]