D500U VIETTEL

D500U VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D500U 48Gb Viettel 180 Ngày (8Gb 30 ngày) Giá cước: 500.000 đ  Lưu lượng: 48Gb/ 180 ngày (8Gb 30 ngày) Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói cước 4G Viettel để kiểm tra xem thuê bao […]