V100K

V100k

Đăng Ký Gói Combo Data + Gọi V100K 21Gb Viettel 7 Ngày Giá cước: 100.000 đ  Thời gian: 7 ngày Lưu lượng: Có 21Gb sử dụng trong 7 ngày. Mỗi ngày sử dụng 3Gb Hết lưu lượng: Hết 3Gb tự động ngắt kết nối, dừng truy cập, ngày tiếp theo nhận 3Gb. Gọi nội mang: […]