3V200B VIETTEL

  • Đăng ký: 1,686,314
  • Giá cước: 600.000 đ 
  • Thời hạn: 90 ngày
  • Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 90 ngày
  • Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày ( tổng 300 phút/ 90 ngày)
  • Data: Miễn phí 720Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 90 ngày. Mỗi ngày sử dụng 8Gb data.
  • Hết lưu lượng: Hết 8Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
  • Áp dụng: Thuê bao trả trước theo danh sách Viettel.
  • Bấm https://viettel.vn xem thuê bao của bạn có đăng ký được hay không
  • Cú pháp: 3V200B 0365333579 gửi 9123
ST150K VIETTEL
Data : 90G (3GB mỗi ngày)
Giá : 150.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 3Gb/ ngày dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST150K
ST120K VIETTEL
Data : 60G (2GB mỗi ngày)
Giá : 120.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 2Gb/ ngày dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST120K
ST90K VIETTEL
Data : 30G (1GB mỗi ngày)
Giá : 90.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 1Gb/ ngày dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST90K
ST70K VIETTEL
Data : 15G (500MB mỗi ngày)
Giá : 70.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 500MB/ ngày dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST90K
ST30K VIETTEL
Data : 7G tốc độ cao
Giá : 30.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 7 ngày
(Hết 7Gb dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST30K
ST15K VIETTEL
Data : 3G tốc độ cao
Giá : 15.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 3 ngày
(Hết 3Gb dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST15K
ST10K VIETTEL
Data : 2G tốc độ cao
Giá : 10.000 đ
SMS: 0
Sử dụng : 1 ngày
(Hết 2Gb dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ ST10K
UMAX90 VIETTEL
Data : Không giới hạn
Giá : 90.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Sử dụng không giới hạn)
ĐĂNG KÝ UMAX90
UMAX70 VIETTEL
Data : 7G tốc độ cao
Giá : 70.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 7Gb tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ UMAX70
ST90N VIETTEL
Data: 120Gb (4Gb / 1 ngày)
Giá: 90.000 đ
HS,SV: 90.000đ
Thời hạn: 30 ngày
(4Gb /1 ngày)
ĐĂNG KÝ ST90N
ST60N VIETTEL
Data: 60Gb (2Gb / 1 ngày)
Giá: 60.000 đ
HS,SV: 60.000đ
Thời hạn: 30 ngày
(2Gb /1 ngày)
ĐĂNG KÝ ST60N
TRE90 VIETTEL
Data: 120Gb (4Gb / 1 ngày)
Giá: 90.000 đ
Free: Free data ticktok
Thời hạn: 30 ngày
(4Gb /1 ngày)
ĐĂNG KÝ TRE90
TRE60 VIETTEL
Data: 60Gb (2Gb / 1 ngày)
Giá: 60.000 đ
Free: Free data ticktok
Thời hạn: 30 ngày
(2Gb /1 ngày)
ĐĂNG KÝ TRE60
UMAX300 VIETTEL
Data : 30G tốc độ cao
Giá : 300.000 đ
Sim Hssv: 280.000đ
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 30Gb tốc độ 1Mbps)
ĐĂNG KÝ UMAX300
MIMAX200 VIETTEL
Data :15Gb tốc độ cao
Giá: 200.000 đ
Sim Hssv: 180.000đ
Thời hạn: 30 ngày
(Hết 15Gb tốc độ thường)
ĐĂNG KY MIMAX200
MIMAX125 VIETTEL
Data : 8Gb tốc độ cao
Giá : 125.000 đ
Sim Hssv: 105.000đ
Thời gian : 30 ngày
(Hết 8Gb tốc độ thường)
ĐĂNG KÝ MIMAX125
MIMAX90 VIETTEL
Data : 5Gb tốc độ cao
Giá : 905.000 đ
Sim Hssv: 70.000đ
Thời gian : 30 ngày
(Hết 5Gb tốc độ thường)
ĐĂNG KÝ MIMAX90
MIMAX70 VIETTEL
Data : 3Gb tốc độ cao
Giá : 70.000 đ
Sim Hssv: 50.000đ
Thời gian : 30 ngày
(Hết 3Gb tốc độ thường)
ĐĂNG KÝ MIMAX70
12UMAX90 VIETTEL
Data : Không giới hạn
Giá : 1.080.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 360 ngày
(Sử dụng không giới hạn)
ĐĂNG KÝ 12UMAX90
6UMAX90 VIETTEL
Data : Không giới hạn
Giá : 540.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 180 ngày
(Sử dụng không giới hạn)
ĐĂNG KÝ 6UMAX90
3UMAX90 VIETTEL
Data : Không giới hạn
Giá : 270.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 90 ngày
(Sử dụng không giới hạn)
ĐĂNG KÝ 3UMAX90
12UMAX70 VIETTEL
Data : 7G tốc độ cao
Giá : 840.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 360 ngày
(Hết 7Gb tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 12UMAX70
6UMAX70 VIETTEL
Data : 7G tốc độ cao
Giá : 420.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 180 ngày
(Hết 7Gb tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 6UMAX70
3UMAX70 VIETTEL
Data : 7G tốc độ cao
Giá : 210.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 90 ngày
(Hết 7Gb tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 3UMAX70
12ST90N VIETTEL
Data: 1440Gb (4Gb / 1 ngày)
Giá: 1.080.000 đ
HS,SV: 1.080.000 đ
Sử dụng : 360 ngày
(4Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 12ST90N
6ST90N VIETTEL
Data: 720Gb (4Gb / 1 ngày)
Giá: 540.000 đ
HS,SV: 540.000 đ
Sử dụng : 180 ngày
(4Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 6ST90N
3ST90N VIETTEL
Data: 1440Gb (4Gb / 1 ngày)
Giá: 270.000 đ
HS,SV: 270.000 đ
Sử dụng : 90 ngày
(4Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 3ST90N
12ST60N VIETTEL
Data: 720Gb (2Gb / 1 ngày)
Giá: 720.000 đ
HS,SV: 720.000 đ
Sử dụng : 360 ngày
(2Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 12ST60N
6ST60N VIETTEL
Data: 360Gb (2Gb / 1 ngày)
Giá: 360.000 đ
HS,SV: 360.000 đ
Sử dụng : 180 ngày
(2Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 6ST60N
3ST60N VIETTEL
Data: 180Gb (2Gb / 1 ngày)
Giá: 180.000 đ
HS,SV: 180.000 đ
Sử dụng : 90 ngày
(2Gb/1 ngày)
ĐĂNG KÝ 3ST60N
12UMAX4G VIETTEL
Data : 60G tốc độ cao
Giá : 600.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 360 ngày
(5Gb/ 30 ngày tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 12UMAX4G
6UMAX4G VIETTEL
Data : 30G tốc độ cao
Giá : 300.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 180 ngày
(5Gb/ 30 ngày tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 6UMAX4G
3UMAX4G VIETTEL
Data : 15G tốc độ cao
Giá : 150.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 90 ngày
(5Gb/ 30 ngày tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 3UMAX4G
UMAX4G VIETTEL
Data : 5G tốc độ cao
Giá : 50.000 đ
Sms: 0
Sử dụng : 30 ngày
(5Gb/ 30 ngày tốc độ 3Mbps)
ĐĂNG KÝ 12UMAX4G
XL90 VIETTEL
Data : 9G tốc độ cao
Giá : 90.000 đ
Sim Hssv: 90.000đ
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 9Gb dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ XL90
XL50 VIETTEL
Data : 5G tốc độ cao
Giá : 50.000 đ
Sim Hssv: 50.000đ
Sử dụng : 30 ngày
(Hết 5Gb dừng truy cập)
ĐĂNG KÝ XL50
5/5 - (2 bình chọn)
Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.