FORM ĐĂNG KÝ TRẢ SAU VIETTEL

Nếu quý khách đăng ký trả sau hòa mạng mới chi phí hòa mạng 60.000đ. Quý khách được lựa chọn số mà mình thích tại thời điểm số vẫn còn trên hệ thống và một gói trả sau mà mình có nhu cầu sử dụng. Cam kết trả sau hòa mạng mới tối thiệu 12 thángNếu quý khách chuyển đổi từ trả trước chuyển sang trả sau miễn phí hòa mạng và 1 gói cước trả sau nằm trong danh sách trả sau Viettel gán cho khách hàng tại thời điểm đăng ký lấy trung bình của 3 tháng cộng lại / 3 Or nhân viên Viettel sẽ tra cứu giúp cho khách hàng. Thời gian cam kết tối thiệu 6 tháng có thể chuyển về thuê bao trả trước