D500 VIETTEL

D500 VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D500 48Gb Viettel 360 Ngày (4Gb 30 ngày) Giá cước: 500.000 đ  Lưu lượng: 48Gb/ 360 ngày (4Gb 30 ngày) Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói cước 4G Viettel để kiểm tra xem thuê bao […]