D90 VIETTEL

D90 VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D90 10Gb Viettel 30 Ngày Giá cước: 90.000 đ  Lưu lượng: 10Gb/ 30 ngày Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói cước 4G Viettel để kiểm tra xem thuê bao của bạn có trong dánh sách khuyến mãi […]