TRẢ SAU VIETTEL VĨNH CỬU

Đăng Ký Trả Sau Viettel Online – Viettel Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Viettel Vĩnh Cửu chuyên thực hiện đăng ký Trả sau Viettel Vĩnh Cửu (chuyển từ trả trước sang trả sau) cho tất cả các khách hàng sinh sống và làm việc trên địa bàn Huyện Vĩnh Cửu

Tại Vĩnh Cửu quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0965 08 1368 (Zalo) để được Tư vấn hỗ trợ chuyển đổi từ Trả trước => Trả sau Viettel nhanh nhất. Nếu quý khách đang dùng Trả sau rồi muốn thay đổi gói cước vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 8098 để được hỗ trợ.

trả sau viettel biên hoà
trả sau viettel biên hoà

DANH SÁCH GÓI CƯỚC TRẢ SAU VIETTEL

GÓI: V120K

Cước: 120.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 1.000 phút nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 50 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  45 GB Data (1.5Gb mỗi ngày)
Gói Cước Trả Sau Viettel 0 SMS nội mạng
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 120.000 đ)

GÓI: V160X

Cước: 160.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 20 Phút / Cuộc nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 60 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  120 GB Data (4Gb mỗi ngày)
Gói Cước Trả Sau Viettel 60 SMS nội mạng + TV360 Basic
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau Or thuê bao hoà mạng mới

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 160.000 đ)

GÓI: V180X

Cước: 180.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 10 Phút / Cuộc nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 100 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  180 GB Data (6Gb mỗi ngày)
Gói Cước Trả Sau Viettel TV360 Basic
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau Or thuê bao hoà mạng mới

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 180.000 đ)

GÓI: V200X

Cước: 200.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 20 Phút / Cuộc nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 100 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  180 GB Data (6Gb mỗi ngày)
Gói Cước Trả Sau Viettel 100 SMS nội mạng + TV360 Basic
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau Or thuê bao hoà mạng mới

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 200.000 đ)

GÓI: V250X

Cước: 250.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 30 Phút / Cuộc nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 150 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  240 GB Data (8Gb mỗi ngày)
Gói Cước Trả Sau Viettel 150 SMS trong nước + TV360 Basic
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau Or thuê bao hoà mạng mới

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 250.000 đ)

GÓI: V300X

Cước: 300.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 60 Phút / Cuộc nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 200 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  300 GB Data (10Gb mỗi ngày)
Gói Cước Trả Sau Viettel 200 SMS trong nước + TV360 Basic
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau Or thuê bao hoà mạng mới

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 300.000 đ)

GÓI: T100

Cước: 100.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 1.000 phút nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 50 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  0 GB Data
Gói Cước Trả Sau Viettel 0 SMS nội mạng
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả sau hòa mạng SIM mới

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 100.000 đ)

GÓI: B100

Cước: 100.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 1.000 phút nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 10 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  3 GB Data 1 tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 0 SMS nội mạng
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả sau hòa mạng SIM mới

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 100.000 đ)

GÓI: B150T

Cước: 150.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 1.000 phút nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 100 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  12 GB Data 1 tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 100 SMS nội mạng
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả sau hòa mạng SIM mới

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 150.000 đ)

GÓI: B200T

Cước: 200.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 30 phút / cuộc nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 150 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  20 GB Data 1 tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 150 SMS nội mạng
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả sau hòa mạng SIM mới

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 200.000 đ)

GÓI: B250T

Cước: 250.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 60 phút / cuộc nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 200 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  25 GB Data 1 tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 200 SMS trong nước
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả sau hòa mạng SIM mới

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 250.000 đ)

GÓI: B300T

Cước: 300.000 đ / tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 60 phút / cuộc nội mạng Gói Cước Trả Sau Viettel
Gói Cước Trả Sau Viettel 250 phút ngoại mạng
Gói Cước Trả Sau Viettel  25 GB Data 1 tháng
Gói Cước Trả Sau Viettel 250 SMS trong nước
button dang ky

Đối tượng áp dụng:

1. Thuê bao trả sau hòa mạng SIM mới

2. Thuê bao đang dùng trả trước chuyển sang trả sau (điều kiện tiêu dùng trung bình 3 tháng gần đây của số trả trước ≃ 300.000 đ)

GÓI CƯỚC CÒN LẠI LÀ các gói B350T, B400T, B500T, B700T, B1KT, B2KT về cơ bản đều không giới hạn cuộc gọi nội mạng miễn sao thời gian 1 cuộc gọi < 60 phút. Các gói này chỉ khác nhau về DATA và phút ngoại ngoại mạng, SMS nội – ngoại mạng cụ thể như sau:

Gói Cước Phí / tháng DATA Ngoại Mạng SMS
B350T 350.000 đ 35 GB 300 phút 300 SMS
B400T 400.000 đ 40 GB 350 phút 350 SMS
B500T 500.000 đ 50 GB 500 phút 400 SMS
B700T 700.000 đ 70 GB 700 phút 700 SMS
B1KT 1.000.000 đ 100 GB 1.000 phút 1.000 SMS
B2KT 2.000.000 đ 200 GB 2.000 phút 2.000 SMS
  LƯU Ý KHI CHUYỂN SANG TRẢ SAU
1. Thời gian cam kết sử dụng gói Trả sau tối thiểu 06 tháng
2. Tài khoản khuyến mãi của SIM trả trước sẽ bị mất
3. Tài khoản chính sẽ được trừ vào cước trả sau (nhưng không quá 02 tháng)
4. Các dịch vụ VAT như nhạc chờ, cuộc gọi nhỡ… Quý khách cần đăng ký lại

THỦ TỤC HÒA MẠNG TRẢ SAU VIETTEL?

Để chuyển đổi từ Trả trước sang Trả sau Viettel hay Hòa mạng SIM mới trả sau quý khách cần chuẩn bị giấy tờ sau:

  HỒ SƠ CHUYỂN SANG TRẢ SAU
1. Bản chụp ảnh CMND/ Thẻ căn cước  của chủ thuê bao đăng ký
2. Ảnh chân thực tế chủ thuê bao
=> Gửi hồ sơ Đăng ký qua Zalo Hotline đăng ký: 0965 08 1368 (Zalo) hoặc qua Email: vietteldongnai.com@gmail.com

PHÍ CHUYỂN ĐỔI SANG TRẢ SAU VIETTEL

– Miễn Phí 100% phí chuyển đổi

THANH TOÁN CƯỚC TRẢ SAU VIETTEL NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay để thanh toán cước trả sau có nhiều hình thức đơn giản và thuận tiện như sau:

– Thanh toán qua thẻ cào điện thoại Viettel

– Thanh toán qua Ứng dụng Viettel Pay hoặc Ứng dụng điện tử

– Thanh toán qua Internet Banking

– Thanh toán trực tiếp tại các Cửa hàng Viettel

4.7/5 - (64 bình chọn)

Views: 0

 
Đăng Ký Mua Sim Trả Sau Viettel. Miễn Phí Sim. Free Ship Tại Biên Hoà. Zalo 0339999368