Cách hủy gói trả sau V160T viettel

Cach Huy Thue Bao Viettel Tra Sau

Cách hủy gói trả sau V160T Viettel Or V160K Viettel Lưu ý trước khi hủy gói trả sau V160T Viettel or V160K Viettel: Khách hàng hòa mạng dịch vụ trả sau cam kết thời gian sử dụng kể từ tháng hòa mạng (Thuê bao không được cắt hủy, chuyển đổi sang trả trước hoặc chuyển […]